Hvordan lage gode undersøkelser


Denne guiden forteller deg hva du bør være spesielt oppmerksom på når du utformer dine egne spørreundersøkelser på nett.
Denne guiden er publisert av Easyfact.
Få en gratisbruker til vårt verktøy.

Nettbaserte spørreundersøkelser er en effektiv måte å samle inn informasjon fra dine relasjoner. Gjennomfør kundeundersøkelser, ansattundersøkelser, kursevalueringer og lignende ved hjelp av e-post og web. Alt du trenger å gjøre er å utforme spørsmålene og legge inn e-postadressene til dem som skal svare. Så er det bare å lene seg tilbake og vente på resultatene. Til slutt lager verktøyet ferdige rapporter som lar deg analysere svarene.

Selv om man har valgt et godt og brukervennlig verktøy for dette, er det selvsagt også viktig å stille spørsmålene på en god og balansert måte. Hvis ikke kan du risikere at resultatene ikke gir en god gjenspeiling av virkeligheten. I noen tilfeller blir resultatet rett og slett misvisende.

Disse sidene er til for å fortelle deg hvilke ting du bør være spesielt oppmerksom på. Målgruppen er deg som har ingen eller noe erfaring med utarbeidelse av spørreundersøkelser, og ønsker litt hjelp på veien.

1. Undersøkelsen
2. Språket
3. Spørsmålene
4. Spørsmål med rangerte alternativer
5. Spørsmål med sidestilte alternativer
6. Spørsmål med fritekstsvar
7. Respondenter
8. Juridisk
9. Kilder


Neste side >