2. Språket

< Forrige side
Neste side >
Forsiden

Muntlig språk

Unngå snirklete og omstendelige setninger. Eksempel på omstendelig setning:

Når du tenker på det videre løpet for din utdanning og valg av akademisk retning: Hvilken utdanningsgrad har du som målsetning å oppnå etter fullført studium ved vår utdanningsinstitusjon?

Skriv heller dette:

Tenk på din videre utdanning: Hvilken grad sikter du imot?


Korte setninger

En tommelfingerregel sier: Tell antall ord i setningen. Regn deretter ut hvor mange prosent av ordene som er mer enn seks tegn lange. Legg sammen disse to tallene, og du kommer fram til en poengsum. Dersom denne poengsummen er over 60, er setningen for lang.


Unngå vanskelige ord

Ikke bruk akademiske begreper eller begreper som først og fremst brukes innenfor bestemte fagfelt. Man risikerer at respondenten ikke forstår den eksakte definisjonen av ordet, og dermed svarer upresist. Eksempler på vanskelige ord:

Adekvat, legitim, amnesti, respondent, arbeidsstasjon, nåverdi


Bruk veldefinerte og entydige begreper

Enkelte begreper kan være tvetydige. Var sikker på at respondenten forstår hva du mener. Eksempel:

Har du som elev vært utsatt for mobbing i løpet av de siste to månedene?

Hva er egentlig grensen for mobbing? Når går uskyldig erting over til å bli systematisk mobbing? Skal man regne med engangstilfeller, eller er kravet at mobbingen gjentar seg ofte? I så fall hvor ofte? Ulike respondenter vil ha forskjellig forståelse av dette, så du må utdype hvor du som spørsmålsstiller trekker grensen.


< Forrige side
Neste side >
Forsiden