3. Spørsmålene

< Forrige side
Neste side >
Forsiden

Nøytrale spørsmål

Unngå spørsmål som indikerer et bestemt sett med verdier. Vær også forsiktig med formuleringer i tilleggsopplysninger. Begge deler kan lede respondenten til å svare i en bestemt retning. Uheldig formulering:

Vi i Firma AS har nylig gjennomført et ansiktsløft av vårt kundemagasin, og vi har lagt stor vekt på at det skal gi deg nyttig informasjon om våre produkter. Synes du kundemagasinet har blitt bedre?

Bedre formulering:

I hvilken grad er du enig i at vårt kundemagasin gir deg nyttig informasjon om våre produkter?


Vær forsiktig med normer og tabuer

Respondenter har en tendens til å forskjønne sine svar i henhold til samfunnets normer.

Et eksempel på dette er måling av alkoholforbruk. Respondenter vil ofte rapportere at de drikker mindre alkohol enn de faktisk gjør. De vil også rapportere at de trener mer enn de faktisk gjør. Årsaken til dette kan være at de ikke ønsker å innrømme overfor seg selv at de drikker for mye og trener for lite.

En mulig teknikk for å omgå dette er å plassere de mest tabubelagte alternativene først. Eksempel:

Hvor mange alkoholenheter har du drukket siste 30 dager?
7-8 alkoholenheter
5-6 alkoholenheter
3-4 alkoholenheter
1-2 alkoholenheter
Ingen alkoholenheter

Begrepet "alkoholenhet" må selvsagt defineres.


Unngå implisitte forutsetninger

Ikke still spørsmål som inneholder implisitte forutsetninger. Eksempel:

Hvilken avis / hvilke aviser leste du i går?

Dette forutsetter at respondenten faktisk er avisleser til daglig. Det er en implisitt forutsetning som ikke vil være gyldig for alle respondenter. Respondenter som ikke leser aviser til daglig, vil kanskje også la seg forlede til å svare en tilfeldig avis. Det er bedre å dele spørsmålet i to:

Leste du en eller flere aviser i går?
Ja
Nei
Hvis du svarte ja på forrige spørsmål: Hvilken/hvilke aviser leste du i går?


Spørsmål med alternativer eller fritekstsvar?

Et spørsmål som besvares ved å velge blant alternativer kalles gjerne et lukket spørsmål. Eksempel:

Hvilke former for fysisk trening bedriver du regelmessig? Flere valg er mulig. Du kan også velge ingen.
Trening i regi av idrettslag
Trening i kommersielt helsestudio
Individuell trening utenfor idrettslag og kommersielt helsestudio

Et spørsmål som besvares med fri tekst kalles gjerne et åpent spørsmål. Eksempel:

Dersom du har benyttet deg av taxi i løpet av de siste 30 dagene: Kan du nevne navnet på en eller flere av taxifirmaene du var kunde hos?

Fordelen med spørsmål med alternativer er at det går raskt å svare. Dessuten er det lett å sammenfatte svarene etterpå. Men det er viktig at du ikke lar det være noen tvil for respondenten hvordan de ulike alternativene skal tolkes.

Fordelen med spørsmål med fritekstsvar er at det tillater respondenten å tenke fritt. Dette kan gi input som du ikke har forutsett. Men det kan være vanskelig å tolke svarene som kommer inn.

Det er vanligst å bruke spørsmål med alternativer ved spørreundersøkelser. Men dette krever at du har god innsikt i temaet det spørres om, at du er i stand til å lage en uttømmende liste med svaralternativer og at det ikke kan oppstå tolkningsproblemer.


< Forrige side
Neste side >
Forsiden