5. Sidestilte alternativer

< Forrige side
Neste side >
Forsiden

Sidestilte svaralternativer har ingen rangordning. Det ene svaret har like stor verdi som et annet. Eksempel på sidestilte alternativer:

Hvilke kollektivtransportmidler har du benyttet deg av i løpet av de siste 30 dagene? Flere valg er mulig. Du kan også velge ingen.
Buss
Tog
Trikk
T-bane
Båt


Vurdér tilfeldig stokking

Respondenter vil oftere velge et av de tidligere alternativene i en liste med sidestilte alternativer. Dette kan utlignes ved at man gjør en tilfeldig stokking av alternativene slik at rekkefølgen varierer.


Komplette alternativer?

Har du tatt med alle tenkelige alternativer? Finnes flere alternativer som du ikke har tenkt på?

Eksempel: Det vil alltid finnes eiendomsmeglere som du som spørsmålsstiller ikke har hørt om. Og selv om du kjenner til alle, vil det bli for mange å liste opp i en undersøkelse.

Dersom det er en risiko for at alternativene ikke er komplette, bår de suppleres med et fritekstsvar der respondenten kan skrive inn tilleggssvar.


Skal respondenten kunne velge flere alternativer?

Når alternativene er sidestilte, skal han som regel kunne gjøre det.

Eksempel: Respondenten har sannsynligvis hørt om flere eiendomsmeglere. Blir han tvunget til å svare bare en, vil det ofte være tilfeldig hvilken han velger.


< Forrige side
Neste side >
Forsiden