8. Juridisk

< Forrige side
Neste side >
Forsiden

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven omtaler behandling av opplysninger som kan spores tilbake til identifiserbare enkeltpersoner.

Du har meldeplikt til Datatilsynet dersom du samler inn og lagrer slike opplysninger.

Du har plikt til å søke konsesjon fra Datatilsynet dersom du ønsker å lagre spesielt sensitive opplysninger om rase, religion, seksuell legning, politisk tilhørighet og lignende.

Du finner lovteksten her.

Mer informasjon om Datatilsynet finner du her.


< Forrige side
Neste side >
Forsiden