9. Kilder

< Forrige side
Forsiden

Disse kildene er benyttet for å forfatte disse sidene. Ta gjerne en titt på kildene for mer informasjon om dette temaet.

"En undersøkelse viser..."

Harald Hanssen-Bauer og Jon Gangdal
Cappelen akademisk forlag
2008

"Spørreskjemametodikk etter kokebokmetoden"

Gustav Haraldsen
Ad Notam Gyldendal
1999


< Forrige side
Forsiden