4. Rangerte alternativer

< Forrige side
Neste side >
Forsiden

Rangerte alternativer befinner seg på en verdiskala. Eksempel på rangerte alternativer:

Hvor mange ganger trente du i forrige uke?
Ingen ganger
En gang
To eller tre ganger
Fire ganger eller flere


Balansér svaralternativene

Bruk alltid like mange positivt og negativt ladede svaralternativer, og suppler med et verdinøytralt alternativ i midten. Det vanligste er å bruke fem alternativer. Eksempel:

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med svartiden vår?
Svært fornøyd
Ganske fornøyd
Verken fornøyd eller misfornøyd
Ganske misfornøyd
Svært misfornøyd

Ikke bruk mer enn syv alternativer. Mange har problemer med å forholde seg til lengre skalaer enn dette. Unngå også så lite som tre alternativer ettersom en så kort skala fort blir unyansert.


Ikke abstrakte svaralternativer

Gi en konkret håndfast beskrivelse av hvert enkelt alternativ. Ikke bruk abstrakte poengskalaer. Ulike respondenter vil tolke skalaene ulikt. Vær konkret. Eksempel:

Hvilket terningkast vil du gi vår kundeservice?
1
2
3
4
5
6

Hva betyr egentlig terningkast 4? Er terningkast 6 dobbelt så bra som terningkast 3? Bruk heller skalaen i forrige eksempel.


Kun velge ett alternativ?

Rangerte alternativer er som regel gjensidig utelukkende. Det blir derfor ofte meningsløst å kunne velge mer enn ett alternativ.


Entydige grenser mellom alternativene?

Gjør respondenten i stand til å velge ett og bare ett alternativ. Eksempel på flertydige alternativer:

Hvor gammel er du?
0-20 år
20-40 år
40 år eller mer

Hva skal respondenten svare dersom han er 20 år? Bedre forslag:

Hvor gammel er du?
0-20 år
21-40 år
41 år eller mer


Ta med alternativet "vet ikke"?

Dette alternativet sikrer at respondenter som ikke klarer å ta stilling til de ordinære alternativene, ikke svarer "i hytt og pine" og dermed påvirker resultatet uheldig.

Vær imidlertid klar over at et eksplisitt "vet ikke"-alternativ kan føre til at også noen av de som burde ha svart på de ordinære alternativene svarer "vet ikke".

Man kan løse dette ved å ikke ta med alternativet "vet ikke", men i stedet la det være frivillig å velge et av de ordinære alternativene.

Forskning viser at 20-30% flere svarer "vet ikke" dersom dette er et eksplisitt alternativ.


Dele opp "vet ikke"?

Det er flere grunner til at en respondent kan tenkes å svare "vet ikke":

  • Han har ikke høyt nok kunnskapsnivå om eller innsikt i temaet som det spørres om.
  • Han har så god innsikt i temaet at han synes det blir unyansert å velge blant et av alternativene.
  • Det er ikke relevant for respondenten å svare på spørsmålet.
  • Han ønsker ikke å svare av prinsipielle grunner.

Ønsker du å skille mellom disse mulighetene? I så fall bør du dele opp "vet ikke" i flere alternativer. Men pass på at det ikke blir for mange slike alternativer. Da kan de ordinære alternativene lett drukne.


< Forrige side
Neste side >
Forsiden